Różnica pomiędzy robotami ziemnymi a budowlanymi w świetle prawa

Należy wiedzieć o tym iż roboty ziemne, a roboty budowlane w świetle prawa polskiego nie są rozpatrywane jednakowo. Rozchodzi się o to, że np. niwelacja lub podnoszenie terenu nie są powiązane z robotami budowlanymi. Są artykuły dotyczące prac niwelacyjnych przykładowo art. 41 ust. 2 i 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Opisuje iż niwelacja a także podnoszenie terenu zalicza się do prac przygotowawczych, które uwzględnia się podczas otrzymywania pozwolenia na przeprowadzenie budowy. Z kolei wedle Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2005r. niwelacja terenu oraz jego podwyższenia i wyrównania nie zaliczają się do robót budowlanych zatem nie podlegają prawu budowlanemu, mimo tego mogą być oceniane jako prace naruszające stosunki wodne. Prawo o Ochronie Środowiska mówi iż właściciel gruntów nie może naruszać zmian stosunków wodnych na własnym terenie oraz gruntach sąsiadujących. Najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, to złożenie projektu budowlanego wraz z zaznaczonym planem robót ziemnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *