Odliczenie podatku VAT od zakupu koparki

Jeśli masz samochód konstrukcyjnie przeznaczony do własnej działalności gospodarczej i jest wykorzystywany na jej potrzeby, to jest możliwość odliczenia nawet 100% podatku VAT od jego zakupu jak i wydatków eksploatacyjnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. utworzono podział samochodów na trzy podstawowe grupy: Pierwsza grupa dotyczy głównie pojazdów o masie pow. 3,5 ton. Są to pojazdy typu van z jednym rzędem siedzeń oraz tzw. pojazdy specjalne. Przysługuje im pełne odliczenie VAT Drugą grupą są pojazdy od których również można odliczyć 100% podatku VAT, aczkolwiek należy spełnić dodatkowe wymogi formalne. Pojazdy z tej grupy muszą być tylko i wyłącznie użytkowane w działalności gospodarczej. Trzecią grupą są pojazdy od których można odliczyć 50% VAT bez spełniania dodatkowych wymogów formalnych. Do pojazdów specjalnych o których mowa w pierwszej grupie zaliczamy:
  • agregat elektryczny/spawalniczy
  • pojazdy przeznaczone do prac wiertniczych
  • koparka, koparko-spycharka
  • ładowarka
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych
  • żuraw samochodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *