Różnica pomiędzy robotami ziemnymi a budowlanymi w świetle prawa

Należy wiedzieć o tym iż roboty ziemne, a roboty budowlane w świetle prawa polskiego nie…